4 czerwca 2024 roku, w Sołectwie Strzelewo oraz Sołectwie Świerczewo odbyły się wybory na sołtysa.

wybory na sołtysa w Strzelewie
Z radością informujemy, że nową Sołtyską Strzelewa została Gracjana Garbaciak,

 

 

 

 

 

 

wybory na sołtysa w Świerczewie
natomiast nowym Sołtysem Świerczewa został Krzysztof Chróścicki. 

Serdecznie gratulujemy nowym sołtysom i życzymy im wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia tej ważnej funkcji. 

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania poprzednim sołtyskom: Jolancie Bednarek ze Strzelewa oraz Urszuli Armacie ze Świerczewa, za ich oddanie i wieloletnią pracę na rzecz swoich społeczności.