Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, że dysponuje wolnym terenem pod punkty handlowe na terenie targowiska miejskiego w Nowogardzie.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 39 26 265

p.o Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka