Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie
z a p r a s z a

 13 stycznia br. /wtorek/ godz. 17.00
 na spotkanie
z Panem Markiem Heiserem
na temat
Obszary Natura 2000 –
szansą dla regionu”