2013.01.10 Sprzątaj po psie
Nowogardzki Urząd Miejski ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogard pod tytułem "Sprzątnij po swoim psie".
Na konkurs wpłynęło 73 prace plastyczne spełniające kryteria regulaminu.
W dniu 10 grudnia komisja konkursowa w składzie: - Joanna Krępa i Aneta Włochowicz wydział GKMiOŚ, Liliana Szychowska z wydziału EZKiS, oraz Magdalena Leśniak z wydziału RLiF dokonała oceny nadesłanych prac i przyznała nagrody.
W dniu 8 stycznia 2013 roku burmistrz Robert Czapla otworzył wystawę wykonanych prac na sali Miejskiej Biblioteki Publicznej. Witając organizatorów konkursu, jurorów i autorów nagrodzonych prac podkreślił jak wielkie znaczenie ma edukacja ekologiczna , a szczególnie edukacja młodego pokolenia. Jakże innej wymowy nabiera w takiej sytuacji hasło konkursowe "Sprzątnij po swoim psie - Wchodzę w to!"

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • Nagroda główna - bon pieniężny o wartości 500 zł -
  • Filip RAKOWSKI z Gimnazjum nr 3. Praca będzie także wykorzystana jako plakat kampanii z notką o autorze
  • wyróżnienia - bony pieniężne o wartości po 200 zł:
  • Julia Piwowarczyk SP nr 4 Nowogard,
  • Daria Żabecka Publiczne Gimnazjum nr 1,
  • Anna Andrzejewska Publiczne Gimnazjum nr 2.

Tekst i foto LMM