2013 01 12 sesjaNa ostatniej w 2012 roku Sesji, w dniu 28 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Nowogard na rok 2013.
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 4 radnych było przeciw

Dziwna to była dyskusja, bo podzieliła opozycję. Do budżetu wprowadzono bowiem wniosek, której autorem był Rafał Szpilkowski.
Jaki to budżet? Pomimo ogólnego kryzysu w kraju budżet stawia na rozwój - dokończony zostanie remont szpitala i podjętych szereg nowych inwestycji.

Tekst i foto LMM

Najważniejsze wydatki bieżące w budżecie na 2013 rok:

 


- Oświata, czyli utrzymanie: 3 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazji i liceum ogólnokształcącego – 27 mln 310 tysięcy zł
- dowozy dzieci do szkół – 664.000 zł
- stypendia uczniowskie dla dzieci – 110.000 zł
- pomoc społeczna dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej – 13 mln 183 tysięcy zł
- Nowogardzki Dom Kultury – 872.000 zł
- Biblioteka Miejska i jej filie na terenach wiejskich – 853.000 zł
- Ochrona i opieka nad zabytkami - 80.000 zł
- Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 87.000 zł
- Świetlica Terapeutyczna „Promyk" – 120.000 zł
- Organizacje Pozarządowe – 662.000 zł
- utrzymanie (m.in.remonty) dróg w mieście i na wsi – 1.800.000 zł
- fundusz sołecki – 340.000 zł
- remonty świetlic wiejskich – 296.000 zł
- budowa placów zabaw – 100.000 zł
- ochotnicze straże pożarne – 225.000 zł

 

 

Najważniejsze wydatki na inwestycje w budżecie na 2013 rok
- rozbudowa szpitala wraz z budową lądowiska dla helikopterów – 6 mln 40 tysięcy zł
- budowa ulicy Jana Pawła II – 552.000 zł
- budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej – 200.000 zł
- budowa łącznika drogi od ul. Dworcowej do ul. 700-Lecia – 300.000 zł
- budowa chodnika z Nowogardu do Warnkowa – 320.000 zł
- budowa chodników przy ul. Wiejskiej – 223.000 zł
- przebudowa chodników przy ul. Wojska Polskiego – 300.000 zł
- projekt budowy drogi dojazdowej do planowanej strefy ekonomicznej – 50.000 zł
- projekt budowy chodników w Kulicach– 15.000 zł
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – 230.900 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Zielonej – 70.000 zł
- projekt budowy „bocznego" boiska na stadionie ze sztucznej nawierzchni – 10.000 zł
- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Bema – 10.000 zł
- projekt budowy bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 10.000 zł
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 70.000 zł
- budowa nowego mola na plaży – 600.000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej nad jeziorem – 210.000 zł
- kompleksowa przebudowa świetlicy w Orzechowie – 760.000 zł
- przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę w Sikorkach – 90.000 zł
- budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w Żabówku i Kulicach – 236.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Kowalskiej (od b.sądu do garaży) – 80.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Strzelewie – 20.000 zł