Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Zarzadzenie Nr 200/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie gminy Nowogard

 

Zarządzenie Nr 201/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw na terenie gminy Nowogard