prezWitajcie. Dzisiaj chcę napisać o nowej ustawie mobilizacyjnej dla mężczyzn na Ukrainie.
Zapewne większość z Was usłyszała już o tej nowej ustawie, ale nie znacie wszystkich szczegółów. Postaram się przedstawić Wam jak najwięcej informacji na ten temat.
Już od grudnia 2023 r. krążyły plotki, że Ukraina ma zamiar wprowadzić w życie nową ustawę, w związku z działaniami wojennymi na swym terenie. Nie wszyscy w to wierzyli. Niestety plotki okazały się prawdą. W dniu 16 kwietnia br., prezydent Ukrainy Wolodymyr Zelenskyi podpisał ustawę o pełnej mobilizacji wśród mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia. Wejdzie ona w życie dopiero za miesiąc od podpisania, czyli od 16 maja.

Jak zmienia się rejestracja wojskowa?

Jedną z głównych zmian, przewidzianych w nowej ustawie, jest rejestracja osób podlegających obowiązkowi mobilizacyjnemu. Po wejściu w życie ustawy, wszystkie osoby zobowiązane do odbycia służby wojskowej, są zobowiązane do uzupenienia swoich danych w ciągu 60 dni w TCC (Terytorialne Centrum rekrutacji i wsparcia społecznego), ASC (Centrum Usług Administracyjnych) lub w elektronicznym koncie poborowego (fakultatywnie).

Ponadto, wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat zobowiązani są do posiadania przy sobie wojskowych dokumentów rejestracyjnych i okazywania ich na żądanie pracowników TCC, policji, a także podczas przekraczania granicy.
Jednocześnie elektroniczne konto poborowego nie jest obowiązkiem – można je dobrowolnie założyć i nie przewiduje się kar za brak tego konta. Wezwania elektroniczne również nie będą wysyłane. Ale sankcje dla uchylających się będą coraz ostrzejsze.

Uchylanie się od poboru - jakie będą kary?

Jeśli osoba zobowiązana do odbycia służby wojskowej nie wyjaśni swoich danych w ciągu 60 dni, nowa ustawa o mobilizacji przewiduje nowe sankcje:

  • ograniczenia w prowadzeniu pojazdów – TCC będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem do sądu, a sąd podejmie decyzję w ciągu 30 dni;
  • ograniczenia w świadczeniu usług konsularnych za granicą dla osób zobowiązanych do odbycia służby wojskowej– bez podania danych usługi te nie będą świadczone.

Znacznie wzrosną również kary dla osób uchylających się od opodatkowania.

Zniesienie służby poborowej – co zamiast niego

Pobór do wojska na Ukrainie został zniesiony. Zamiast tego wprowadza się podstawowe szkolenie wojskowe, w szczególności na uniwersytetach. Szkolenie to potrwa do trzech miesięcy w stanie wojennym i do pięciu miesięcy w czasie pokoju.
Od 1 września 2025 r. wszyscy studenci będą zobowiązani do przejścia takiego szkolenia wojskowego, ale ci, którzy je ukończyli, nie mogą zostać zmobilizowani przed ukończeniem 25 roku życia.

Odroczenie od mobilizacji – komu będzie przysługiwało?

W nowych przepisach nie ma terminu "ograniczona odpowiedniość". Od tej pory osoby, które posiadały status "ograniczonej zdolności do służby wojskowej", muszą ponownie poddać się badaniom lekarskim w ciągu 9 miesięcy. W szczególności dotyczy to mężczyzn w wieku poborowym, którzy po 24 lutego 2022 r. otrzymali inwalidztwo II lub III grupy – z wyjątkiem wojskowych.
Jednocześnie nowa ustawa o mobilizacji nie zmieniła nic w kwestii opiekunów osób z niepełnosprawnościami – nie podlegają oni poborowi do służby wojskowej, jeśli przysługuje im odroczenie z jednej z przyczyn.

Mobilizacja studentów i kobiet

Studenci uczelni wyższych i placówek kształcenia zawodowego, którzy studiują w pełnym wymiarze godzin, nauczyciele, którzy pracują co najmniej trzy czwarte stawki, nie podlegają poborowi do służby wojskowej.
Kobiety nie będą mobilizowane – kobiety mogą iść do służby wojskowej tylko dobrowolnie.

Drodzy czytelnicy, ta nowa ustawa mobilizacyjna na Ukrainie pokazuje, że nie tak szybko możemy spodziewać się zakończenia tej okropnej wojny na terenie Ukrainy.
Naprawdę jest mi niezmiernie smutno przekazywać Państwu takie informacje, ale musicie być przygotowani na każdą sytuacje – nawet tę najgorszą. Ze swojej strony życzę każdemu z Was spokojnego nieba nad głową i jak najszybszego wprowadzenia pokoju w naszym kraju. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, pok. 205

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

radanПривіт. Сьогодні хочу написати про новий закон про мобілізацію чоловіків в Україні.
Більшість із Вас, мабуть, уже чули про цей новий закон, але не знають усіх подробиць. Я постараюся надати вам якомога більше інформації про це.
З грудня 2023 року ходять чутки про те, що Україна має намір запровадити новий закон у зв’язку з бойовими діями на своїй території. Не всі повірили. На жаль, чутки виявилися правдою. 16 квітня цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повну мобілізацію чоловіків віком від 18 до 60 років. Він набуде чинності лише через місяць після підписання, тобто 16 травня.

Як змінюється військовий облік?

Однією з основних змін, передбачених новим законом, є облік осіб, які підлягають мобілізації. Після набрання чинності Законом усі військовозобов’язані протягом 60 днів повинні  внести свої дані в ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) або в електронному призовному кабінеті (за бажанням).
Крім того, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу працівників ТЦК, поліції та під час перетину кордону.
Водночас електронний призовний кабінет не є обов’язком – його можна завести добровільно і жодних штрафів за відсутність такого кабінету не передбачено. Електронні повістки також не надсилатимуться. Але санкції для тих, хто ухиляється, ставатимуть дедалі жорсткішими.

Ухилення від призову – які будуть штрафи?

Якщо військовозобов’язаний не уточнить свої дані протягом 60 днів, новий закон про мобілізацію передбачає нові санкції:

  • обмеження водіння - ТЦК зможе подати таке клопотання до суду, і суд ухвалить рішення протягом 30 днів;
  • обмеження щодо надання консульських послуг за кордоном для осіб, зобов’язаних проходити військову службу – без надання даних дані послуги не надаються.

Також суттєво зростуть штрафи для неплатників податків.

Скасування строкової служби – що буде натомість?

Військовий обов'язок в Україні скасовано. Натомість запроваджується базова військова підготовка, особливо в університетах. Це навчання триватиме до трьох місяців під час воєнного стану та до п’яти місяців у мирний час.
З 1 вересня 2025 року таку військову підготовку повинні будуть проходити всі студенти, але ті, хто закінчить її, не можуть бути мобілізовані раніше 25 років.

Відстрочка від мобілізації – хто матиме на неї право?

У нових правилах немає терміну «обмежена придатність». Відтепер особи, які мали статус «обмежено придатних до військової служби», мають пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Зокрема, це стосується чоловіків призовного віку, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року – крім військовослужбовців.
Водночас новий закон про мобілізацію нічого не змінив щодо опікунів людей з інвалідністю – вони не підлягають призову на строкову військову службу, якщо мають право на відстрочку з однієї з причин.

Мобілізація студентів і жінок

Не підлягають призову на строкову військову службу студенти вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за денною формою навчання, викладачі, які працюють не менше трьох чвертей ставки.
Жінок не мобілізують – жінки можуть йти на військову службу лише добровільно.
Шановні читачі, цей новий закон про мобілізацію в Україні показує, що ми не можемо очікувати швидкого закінчення цієї жахливої війни в Україні .

Мені дійсно дуже сумно повідомляти Вам таку інформацію, але Ви повинні бути готові до будь-якої ситуації - навіть найгіршої. Зі свого боку бажаю кожному з Вас мирного неба над головою і якнайшвидшого запровадження миру в нашій країні.

З будь-якими запитаннями можна  звернутися до мене за телефоном: 690 800 077 або в мерії міста в Новогарді Plac Wolności 1, каб. 205

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських

status

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest utracie statusu UKR. To jeden z największych problem, jaki dotyczy obywateli Ukrainy. W poprzednich artykułach pisałam już, że istnieje możliwość utraty statusu, ale niestety większość osób nie potraktowała tego poważnie. Dlatego postanowiłam jeszcze raz napisać o istotnym znaczeniu tej kwestii.

Status UKR

Czym jest status UKR?
Status UKR to tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce z powodu wojny na Ukrainie. Na ten moment status obowiązuje do 30.06.2024 r. Ponieważ wojna nadal trwa i w najbliższym czasie nie przewiduje się jej zakończenia, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem tymczasowa ochrona zostanie przedłużona. Na jaki okres będzie ona wydłużona tego jeszcze nie wiadomo, ale tu i ówdzie pokazują się informacje, że będzie on wydłużony minimalnie do marca 2025 r.

Zasady jakie obowiązują

Dziękując władzom Polski, które podjęły decyzję o pomocy i wsparciu obywateli Ukrainy, mamy wyjątkową i niepowtarzalną okazję przebywania legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez wyrabiania dodatkowych dokumentów. Jednak posiadacze statusu UKR często tracą taką możliwość przez swoją niewiedzę oraz poprzez zaniedbanie.
Jeżeli już macie nadany status UKR, to musicie też zapoznać się z obowiązującymi zasadami i przepisami. Ponieważ nieznajomość tych przepisów, nie uchroni nas od poniesienia konsekwencji, w tym i utratę statusu. Dlatego osobiście powinniście sprawdzać, na jakich zasadach przebywacie w Polsce i czy posiadacie status. Sprawdzić to można w Urzędzie Miejskim w miejscu zamieszkania.
Najczęściej utracić status UKR można z powodu wyjazdu z Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Nie ma tu znaczenia czy wyjeżdżacie na Ukrainę czy do innego kraju Unii Europejskiej. Teoretycznie macie prawo wyjeżdżać na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale jak pokazuje życie, takie wyjazdy bardzo często jednak kończą się utratą statusu. Warto przy tym pamiętać, że straż graniczna krajów UE może nie wiedzieć o znaczeniu statusu UKR i elektronicznego dokumentu DIIA.PL, ponieważ to są dokumenty ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc jakakolwiek Wasza decyzja o wyjeździe z Polski podjęta będzie tylko i wyłącznie na Wasze ryzyko. Musicie być tego świadomi!

Co będzie po utracie statusu UKR

Pamiętajcie, że utrata statusu UKR nie pozwala Wam legalnie przebywać w Polsce. Tracicie też możliwość wjazdu do kraju bez pozwalających na to dokumentów. Jeżeli pobieraliście w Polsce świadczenia pieniężne, to od razu będą one wstrzymane, aż do momentu odzyskania statusu.
Zdarza się tak, że pieniądze nadal wpływają na Wasze konto bankowe, choć nie posiadacie już statusu UKR. Po pewnym czasie informacja dotrze do ZUS o tym, że utraciliście status UKR w danym dniu i możecie spodziewać się pisma z żądaniem zwrotu wszystkich pieniędzy, które wpłynęły na Wasze konto po dacie utraty statusu. Ponadto mogą być doliczone nawet odsetki.
W takim przypadku lepiej jak najszybciej zwrócić wszystkie pobrane nienależne nam świadczenia pieniężne, bo jeżeli tego nie zrobimy, ZUS poprzez komornika odbierze je nam z należnymi odsetkami za zwłokę plus koszt postępowania komorniczego.

Jak wjechać do Polski

 W przypadku utraty statusu UKR może zostać on przywrócony. Osoba, która nie dopełniła tych formalności i utraciła legalność pobytu, powinna zgłosić się do komendanta placówki Straży Granicznej na przejściu granicznym, które przekroczyła, z prośbą o sprostowanie danych w rejestrze SG i przywrócenie legalności pobytu.
Można też ponownie wjechać do Polski po utracie statusu, wyrabiając sobie wizę. Wjazd do Polski na pobyt krótkoterminowy (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) dla obywateli Ukrainy w ramach przepisów o ruchu bezwizowym od dnia 11.06.2017 r. możliwy jest na podstawie ważnego paszportu biometrycznego, po spełnieniu dodatkowych warunków wjazdowych. Przypominam, że polską wizę można wyrobić przebywając na terenie Ukrainy i posiadając potrzebny komplet dokumentów.

wniosekWażne informacje

Szanowni Państwo! Już niebawem zbliża się okres wakacji oraz urlopów i zapewne już planujecie sobie ten czas. Zachęcam każdego z Was do przejrzenia swoich dokumentów podróży, a także sprawdzenia posiadanego statusu UKR! Zwracam Wam też uwagę na to, że większość krajów UE nie pozwala na podróż do ich kraju, jeżeli Wasz paszport jest ważny poniżej 6 miesięcy. Oprócz tego, niezbędna jest aktualizacja DII.PL w dzień wyjazdu z Polski i koniecznie w dzień powrotu.
Drodzy przyjaciele, jeśli będziecie trzymać się zasad związanych z statusem UKR, to Wasza podróż odbędzie się bez większych problemów, czego serdecznie Wam życzę wszystkim.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, pok. 205.                               

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Втрата статусу УКР

Сьогоднішня стаття присвячена втраті статусу УКР. Це одна з найбільших проблем громадян України. Я вже писала у попередніх статтях, що є ймовірність втрати статусу, але, на жаль, більшість людей не сприймали це всерйоз. Тому я вирішила ще раз написати про важливість цього питання.

Статус УКР

Що таке статус UKR?
Статус UKR є тимчасовим захистом для громадян України, які знайшли притулок у Польщі через війну в Україні. На даний момент статус дійсний до 30 червня 2024 року. Оскільки війна ще триває і її завершення найближчим часом не передбачається, дуже ймовірно, що тимчасовий захист буде продовжено. На який термін його продовжать, поки невідомо, але подекуди з'являється інформація, що його продовжать як мінімум до березня 2025 року.

Правила, які зобов’язують

Завдяки польській владі, яка вирішила допомогти та підтримати українських громадян, ми маємо унікальну та неповторну можливість легально перебувати в Республіці Польща без отримання додаткових документів. Однак власники статусу UKR часто втрачають таку можливість через своє необізнаність і недбалість.
Якщо Ви вже отримали статус UKR, Ви також повинні ознайомитися з відповідними правилами та положеннями. Тому, що незнання цих норм не захистить нас від наслідків, включно з втратою статусу. Тому варто особисто перевірити, на яких умовах Ви перебуваєте в Польщі та чи маєте статус. Перевірити це можна в мерії за місцем проживання.                                      Найчастіше Ви можете втратити статус UKR через виїзд з Польщі на термін більше 30 днів. Не має значення, їдете Ви в Україну чи іншу країну Європейського Союзу. Теоретично Ви маєте право виїхати на термін не більше 30 днів, але, як показує життя, такі поїздки дуже часто закінчуються втратою статусу. Варто пам’ятати, що прикордонники країн ЄС можуть не знати про важливість статусу UKR та електронного документа DIIA.PL, адже це документи, дійсні лише на території Республіки Польща. Таким чином, будь-яке рішення, яке Ви приймете залишити Польщу, буде прийнято виключно на Ваш власний ризик. Ви повинні знати про це!

Що буде після втрати статусу УКР?

Пам’ятайте, що втрата статусу UKR не дозволяє Вам легально перебувати в Польщі. Ви також втрачаєте можливість в'їхати в країну без необхідних документів. Якщо Ви отримували грошову допомогу в Польщі, її дію буде негайно призупинено до відновлення статусу.
Трапляється, що гроші все одно надходять на Ваш банківський рахунок, навіть якщо Ви вже не маєте статусу UKR. Через деякий час в ZUS прийде інформація про те, що Ви втратили статус UKR в певний день, і Ви можете очікувати листа з вимогою повернути всі гроші, які були перераховані на Ваш рахунок після дати втрати статусу. Крім того, можуть бути додані навіть відсотки.
У такому випадку краще якнайшвидше повернути всі неправомірно зібрані грошові виплати, тому що якщо ми цього не зробимо, ZUS через судового виконавця забере їх у нас разом із відсотками за прострочення плюс вартість судово-виконавче провадження.

Як в'їхати до Польщі

Якщо Ви втратите статус UKR, його можна відновити. Особа, яка не виконала ці формальності та втратила законність свого перебування, повинна з’явитися до коменданта прикордонної застави на пункті пропуску, який вона перетнула, з проханням виправити дані в журналі прикордонної служби та відновити законність його перебування.
Ви також можете повторно в’їхати до Польщі після втрати статусу, отримавши візу. В’їзд до Польщі для короткотермінового перебування (тобто максимум 90 днів за кожний період 180 днів ) для громадян України згідно з безвізовим режимом з 11 червня 2017 року можливий за дійсним біометричним паспортом, після дотримання додаткових умов в’їзду. Нагадаю, що польську візу можна отримати, перебуваючи в Україні та маючи необхідний пакет документів.

Важлива інформація

Пані та панове! Незабаром сезон відпусток, і Ви, напевно, вже плануєте цей час. Я закликаю кожного з Вас переглянути свої проїзні документи та перевірити свій статус UKR! Також хотіла би звернути Вашу увагу на те, що більшість країн ЄС не дозволяють Вам в’їхати в свою країну, якщо Ваш паспорт дійсний менше 6 місяців. Крім того, необхідно оновити DII.PL в день виїзду з Польщі і обов'язково в день повернення.
Дорогі друзі, якщо Ви будете дотримуватись правил щодо статусу UKR, Ваша подорож пройде без особливих проблем, чого я Вам усім щиро бажаю.
З будь-якими запитаннями можна звернутися до мене за телефоном: 690 800 077 або в  мерії міста в Новогарді, Plac Wolności 1, каб. 205.

Мар’яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько - українських

prawo jazdyNadszedł czas na kolejną porcję informacji, która tym razem będzie dotyczyć osób, które posiadają prawo jazdy z innego kraju, a chcieliby je wymienić na polskie prawo jazdy. Wymiana taka jest konieczna w przypadku, jeżeli planujecie pozostać w Polsce.
Przed wojną na Ukrainie, prawo polskie zobowiązywało obywatela Ukrainy przebywającego dłużej niż 185 dni na terenie Polski do wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Ten obowiązek nadal obowiązuje tych, którzy nie posiadają statusu UKR. W przypadku osób ze statusem UKR, zgodnie z podpisaną spec ustawa, mają prawo korzystać ze swojego ukraińskiego prawa jazdy do końca 2023 roku. Są jednak wyjątki. Osoby, które np. pracują jako kierowcy zawodowi w polskiej firmie, muszą koniecznie wymienić swe ukraińskie prawo jazdy.

Jak wymienić prawo jazdy?
Aby wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie musicie zebrać pakiet dokumentów, który będzie Wam potrzebny. Na pierwszym miejscu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z tłumaczeniem przysięgłym prawa jazdy jakie posiadacie. Następnie paszport, kserokopię prawa jazdy, swoją fotografię, dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy (100 zł), dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (0,50 zł), kserokopię dokumentu, z którego wynika prawo pobytu w Polsce oraz do wglądu oryginał prawa jazdy.

Gdzie złożyć dokumenty?
W celu wymiany ukraińskiego prawa jazdy, jego posiadacz powinien złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku Gminy Nowogard wniosek ten składamy nie w Urzędzie Miejskim, а w siedzibę Starostwa Powiatowego w Wydział Komunikacji w Goleniowie ul. Dworcowa 1.
- w Wydziale Komunikacji interesanci przyjmowani są:
- od godziny 7:30 do godziny 15:00 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki;
ŚRODA NIECZYNNE
- I piętro pok. 102 – sprawy dotyczące praw jazdy.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Starostwa, ale również pod tym adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204580

Dodatkowo obywatel Ukrainy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wymianę prawa jazdy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia danych zawartych w dokumencie ukraińskim oraz potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej na rzecz właściwego Konsulatu Ukrainy w Polsce, który potwierdzać będzie autentyczność wymienianego prawa jazdy. Na stronie internetowej danego urzędu należy także odszukać informację o sposobie składania wniosków (np. na temat elektronicznej rezerwacji terminu spotkania w urzędzie) oraz o innych dokumentach i oświadczeniach, których złożenie jest wymagane w danym urzędzie.

Co będzie z ukraińskim prawem jazdy?
Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Ukraińskie prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.

Ile będziecie czekać?
Termin procedury zależy od kilku czynników. Ale najczęściej jest to:

  • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
  • do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić Waszą sytuację (na przykład jeśli macie zakaz prowadzenia pojazdów).

Możecie sami sprawdzać czy Wasze prawo jazdy jest już gotowe na stronie  www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podacie swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Co robić, jeżeli dostaliście odmowę?
Nie wykluczone, że może zdarzyć się tak, że dostaniecie odmowę, a powód może być różny. Jeśli urzędnik nie wyda Wam prawa jazdy – możecie się odwołać od tej decyzji. Macie na to 14 dni od otrzymania informacji o odmowie wydania. Odwołanie skierujcie do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóżcie w urzędzie, który odmówił Wam wydania prawa jazdy.  
Drodzy Przyjaciele, mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się udzielić Wam wystarczającej informacji dotyczącej wymiany Waszego prawa jazdy na polskie.
Będę nadal zbierała pożyteczne dla Was informacje i publikowała je w kolejnych moich artykułach. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, na Placu Wolności 1, w pok. 205.

Zapraszam już dziś do kolejnego artykułu.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

prawo jazdy ukrНастав час ще однієї інформації, цього разу щодо людей, які мають водійські права іншої країни і бажають обміняти їх на польські водійські права. Такий обмін необхідний, якщо Ви плануєте залишитися в Польщі.
До війни в Україні польське законодавство зобов’язувало громадянина України, який перебував у Польщі понад 185 днів, обміняти українські водійські права на польські. Цей обов’язок все ще поширюється на тих, хто не має статусу UKR. Що стосується осіб зі статусом УКР, то відповідно до підписаного спеціального акту вони мають право користуватися українськими водійськими правами до кінця 2023 року. Проте є винятки. Люди, які, наприклад, працюють професійними водіями в польській компанії, повинні обміняти українські водійські права.

                                     
Як обміняти водійські права?
Щоб поміняти українське посвідчення водія на польське, Вам необхідно зібрати пакет документів, який Вам знадобиться. Перш за все, необхідно подати відповідну заяву разом із присяжним перекладом наявного у Вас посвідчення водія. Потім Ваш паспорт, ксерокопія посвідчення водія, Ваша фотографія, підтвердження оплати за заміну посвідчення водія (100 злотих), підтвердження сплати реєстраційного збору (0,50 злотих), ксерокопія документа, що підтверджує право на перебування в Польщі та оригінал водійського посвідчення для перевірки.

Куди подавати документи?
Для обміну українського посвідчення водія його власник повинен подати відповідну заяву. У випадку гміни Новогард цю заяву слід подавати не до мерії, а до окружного управління у відділі зв’язку в Голенюві, вул. Дворцова 1.
- у відділі комунікацій бажаючі приймаються:
- понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця з 7:30 до 15:00;

СЕРЕДА ВИХІДНИЙ
- 1-й поверх кабінет 102 – справи щодо водійських прав.  
 Форму заявки можна знайти на веб-сторінці старости, а також за цією адресою: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204580

 Крім того, громадянин України зобов’язаний подати разом із заявою про обмін посвідчення водія згоду на обробку персональних даних для підтвердження даних, які містяться в українському документі, та підтвердження сплати консульського збору до компетентного консульства України в Польщі, яке підтвердить справжність обмінених водійських прав. На веб-сайті відповідного офісу Ви також повинні знайти інформацію про те, як подавати заявки (наприклад, як записатись на зустріч в офісі в електронному вигляді), а також про інші документи та декларації, які необхідно подати до певного офісу.

Що буде з українськими водійськими правами?
Польське водійське посвідчення видається після повернення іноземного документа. Українське водійське посвідчення надсилається до органу, який його видав. Кінцевий термін вирішення питання залежить від підтвердження даних, що містяться в оригінальному документі, компетентним органом країни, яка його видала.

Як довго ти будеш чекати?
Терміни проведення процедури залежать від кількох факторів. Але найчастіше це:

  • до 9 робочих днів з моменту подачі заявки,
  • до 2 місяців - винятково, якщо офісу потрібно вияснити Вашу ситуацію (наприклад, якщо Вам заборонено керувати транспортними засобами).

Ви можете самостійно перевірити, чи готові Ваші водійські права, на www.kierowca.pwpw.pl або www.info-car.pl. Вам потрібно лише вказати свій номер PESEL та ім’я та прізвище.

Що робити, якщо отримали відмову?
Цілком можливо, що Вам буде відмовлено, і причина може бути іншою. Якщо посадова особа не видає Вам водійські права, Ви можете оскаржити це рішення. На це Ви маєте 14 днів з моменту отримання інформації про відмову у видачі. Надішліть апеляцію до апеляційної комісії місцевого самоврядування, але надішліть її до органу, який відмовив Вам у видачі водійських прав.

Шановні друзі, я сподіваюся, що в цій статті мені вдалося надати Вам достатньо інформації про обмін водійських прав на польські.

Я продовжу збирати для Вас корисну інформацію та публікувати її у своїх наступних статтях. Якщо у Вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться зі мною за телефоном: 690 800 077 або в мерії міста в Новогарді, Plac Wolności 1, каб. 205.

Запрошую Вас вже сьогодні прочитати наступну статтю.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ польсько-українських

rynek autWitam szanownych Państwa. Chciałabym Wam przedstawić informacje odnośnie zakupu samochodu w Polsce.
Dzisiaj trudno jest nam wyobrazić sobie życie bez auta. Dlatego jestem pewna, że ten temat będzie dla Was bardzo ciekawy. Postaram się przedstawić Państwu informacje o tym, co będzie Wam potrzebne, aby kupić samochód z rynku wtórnego.
Do zakupu samochodu w Polsce cudzoziemiec powinien posiadać minimalny komplet dokumentów, zaś do jego tymczasowego zarejestrowania w Polsce potrzebne są: paszport biometryczny oraz umowa o wynajmie mieszkania lub akt własności mieszkania. Jeśli posiadacie takie dokumenty, to śmiało możecie już szukać swoje wymarzone auto.

Jakie dokumenty powinien Wam wydać sprzedawca auta
Kiedy wybraliście już swoje auto i jesteście zdecydowani, aby go zakupić, to warto pamiętać o dokumentach, które powinien Wam wręczyć przy kupnie sprzedawca samochodu.
Oto lista tych dokumentów:
1.Dowód rejestracyjny;
2. Karta pojazdu;
3. Umowa kupna sprzedaży;
4. Faktura VAT (jeżeli sprzedaż jest od firmy);
5. Ubezpieczenie OC;
6. Badanie techniczne.

Kiedy już posiadacie swoje wymarzone auto i wszystkie wymienione powyżej dokumenty, to kolejnym krokiem będzie rejestracja tego pojazdu w odpowiedniej placówce w miejscu Waszego zamieszkanie na terenie Polski.

karta pojazduJak zarejestrować auto
By móc zarejestrować auto musicie najpierw umówić się na jego rejestrację w odpowiednim urzędzie.  Dla naszej Gminy Nowogard to Starostwo Powiatowe w Goleniowie Wydział Komunikacji w Nowogardzie, pl. Wolności 9, 72-200 Nowogard, Rejestracja pojazdów - tel. 91 579 27 02. Na wizytę można umówić się też przez internet, jak i na miejscu.
Aby zarejestrować samochód, potrzebujecie kompletu dokumentów takich jak:
- dokument potwierdzający Wasz legalny pobyt w Polsce;
- PESEL;
- meldunek;
- wniosek o rejestracji samochodu;
- badanie techniczne auta;
- stare tablice rejestracyjne samochodu;
- potwierdzenie opłaty 180 zł.

Gdy wszystkie te dokumenty będą prawidłowo złożone, to od ręki wydane Wam zostaną w urzędzie: tymczasowy dowód rejestracyjny wraz z nowymi tablicami rejestracyjnymi.

ubezpieczenieKolejne Wasze kroki
Po udanej rejestracji samochodu, niezbędne jest kupienie jego ubezpieczenia tzw. OC. Ubezpieczenie można kupić w różnych firmach ubezpieczeniowych, które się tym zajmują (punkt taki znajduje się również na dole w budynku, gdzie znajduje się Wydział Komunikacji w Nowogardzie). OC jest obowiązkowe i wydawane jest na jeden rok. W Polsce generalnie firmy na 1 miesiąc przed końcem przypomną Wam o kończącym się terminie ważności Waszego OC na samochód. Pamiętajcie, że brak OC podczas zatrzymania przez Policję skończy się nie tylko mandatem, ale również odholowaniem samochodu na parking policyjny. 
Następnie trzeba sprawdzić termin badania technicznego samochodu, ponieważ takie badanie też jest obowiązkowym i również wydaje się je tylko na rok. Badania wykonują tylko i wyłącznie warsztaty samochodowe, które mają odpowiedni certyfikat (Stacja Kontroli Pojazdów). Koszt badania technicznego samochodu to ponad 100 zł (koszt będzie wyższy, kiedy podczas badania wyjdą usterki, bez których wykonania samochód Wasz nie dostanie odpowiedniej pieczątki w dowodzie rejestracyjnym Waszego samochodu, a bez tego nie możecie jeździć.
Po około dwóch tygodniach otrzymacie powiadomienie, że Wasz stały dowód rejestracyjny jest gotowy i trzeba odebrać go w placówce, w której odbywała się rejestracja samochodu. W tym przypadku nie musicie umawiać się na wizytę. Wystarczy udać się do placówki i pobrać z aparatu numerek do wizyty.
Jeżeli kupiliście samochód i sprzedawca posiadał OC oraz ważne badania techniczne samochodu, to po rejestracji samochodu w urzędzie musicie jedynie przerejestrować OC sprzedawcy na Was i następnie pilnować dat OC i badań, aby w odpowiednim terminie wykupić nowe.
Pamiętajcie jednak, że trzeba pamiętać o wszelkich zmianach w dokumentach związanych m.in. ze zmianą miejsca zamieszkania Państwa. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym urząd, którym odbyła się rejestracja Waszego samochodu.

Ważna informacja
Autem zarejestrowanym w Polsce nie możecie wjechać na Ukrainę. Aby wjechać niezbędne jest wniesienie opłaty celnej, która jest wysoka i w pełni zależna od rodzaju, rocznika i rynkowej ceny auta.  To wszystko musi być zarejestrowane w księgowości konsularnej.

Żeby wjechać na Ukrainę samochodem na polskiej rejestracji na okres 60 dni w ciągu jednego roku jest potrzebny wpis do ewidencji Konsulatu Ukrainy.
Jak widać z mojego artykułu - kupić i zarejestrować samochód w Polsce nie jest skomplikowaną sprawą. Ważne jest to, aby zachować spokój i nie panikować w niezrozumiałej sytuacji. Pracownicy urzędu, jak i innych placówek, udzielą Państwu wszelkich informacje dotyczących danej sprawy.


Postarałam się przekazać Wam jak najwięcej informacji i jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, jak i innych tematów, to zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077, albo w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie na Placu Wolności 1, w pok. 205.
Zapraszam też już dziś do kolejnego artykułu.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

Купівля авто в Польщі

Вітаю, пані та панове. Сьогодні хочу надати Вам інформацію про купівлю автомобіля в Польщі.
В теперішній час нам важко уявити життя без автомобіля. Тому я впевнена, що ця тема буде для Вас дуже цікава. Спробую надати Вам інформацію про те, що знадобиться для покупки автомобіля на вторинному ринку.
Щоб купити автомобіль в Польщі, іноземцю потрібен мінімальний набір документів, а для тимчасової реєстрації в Польщі потрібні: біометричний паспорт і договір оренди квартири або свідоцтво про право власності на квартиру. Якщо у Вас є такі документи, Ви можете сміло шукати автомобіль своєї мрії.

Які документи вам повинен надати продавець автомобіля?
Коли Ви вже вибрали свій автомобіль і твердо вирішили його купити, варто пам'ятати про документи, які Вам повинен надати продавець автомобіля при його покупці.
Ось список цих документів:
1. Реєстраційний паспорт;
2. Картка транспортного засобу;
3. Договір купівлі-продажу;
4. ПДВ-фактура (якщо продаж від компанії);
5. Страхування ;
6. Технічний огляд.

Після того, як у Вас буде автомобіль Вашої мрії та всі перераховані вище документи, наступним кроком буде реєстрація цього автомобіля у відповідному закладі за місцем вашого проживання в Польщі.

Як зареєструвати автомобіль
Щоб мати можливість зареєструвати свій автомобіль, необхідно попередньо записатися на його реєстрацію у відповідному офісі. Для нашої ґміни Новогард це повітове управління в Голенюві, Відділ зв’язку в Новогарді, пл. Wolności 9, 72-200 Nowogard, Реєстрація транспортних засобів - тел.: 91 579 27 02. Ви також можете записатися онлайн або на місці.
Щоб поставити автомобіль на облік, потрібен такий пакет документів, як:
- документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі;
- номер PESEL;
- прописка;
- заява про реєстрацію автомобіля;
- технічний огляд автомобіля;
- старі автомобільні номерні знаки;
- підтвердження оплати 180 злотих.

Коли всі ці документи будуть подані правильно, Вам відразу в офісі видадуть тимчасове реєстраційне посвідчення з новими номерними знаками.

Ваші наступні кроки
Після успішної реєстрації автомобіля необхідно придбати так звану страховку OC. Страховку можна придбати в різних страхових компаніях, які цим займаються (також є такий пункт внизу в будівлі, де знаходиться Відділ зв’язку в Новогарді). Страхування цивільної відповідальності є обов'язковим і оформляється на один рік. Як правило, компанії в Польщі нагадують Вам про закінчення терміну дії страхування цивільної відповідальності за 1 місяць до закінчення. Пам’ятайте, що відсутність страхування цивільної відповідальності під час зупинки поліцією призведе не тільки до штрафу, але й до відбуксирування автомобіля на поліцейську стоянку.
Потім потрібно перевірити дату проходження техогляду автомобіля, адже такий техогляд також є обов’язковим і видається лише на рік. Такмй техогляд проводять тільки авторемонтні підприємства, які мають відповідний сертифікат (станція техогляду). Вартість технічного огляду автомобіля становить понад 100 злотих (вартість буде вищою, коли перевірка виявить недоліки, без яких Ваш автомобіль не отримає відповідний штамп у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, і без нього Ви не зможете їздити.
Приблизно через два тижні Ви отримаєте повідомлення про те, що Ваш постійний техпаспорт готовий і Вам потрібно забрати його в закладі, де була зареєстрована машина. У цьому випадку записуватися на прийом не потрібно. Просто підіть до закладу та візьміть номер запису з телефону.
Якщо Ви купили автомобіль і у продавця була страховка  і дійсний технічнтй огляд автомобіля, після реєстрації автомобіля в офісі Вам потрібно лише переоформити на Вас страховку цивільної відповідальності продавця і далі стежити за датами страхування та техоглядом , щоб своєчасно придбати нові.
Пам’ятайте, однак, що Ви повинні зголошувати  про будь-які зміни в документах, пов’язаних, зокрема,  зі зміною місця проживання. У такому випадку необхідно повідомити офіс, де був зареєстрований ваш автомобіль.

Важлива інформація
В'їхати в Україну не можна на автомобілі, зареєстрованому в Польщі. Для в'їзду необхідно сплатити митний збір, який є високим і повністю залежить від типу, року випуску та ринкової ціни автомобіля. Все це має бути зафіксовано в консульській бухгалтерії.
Ви можете в'їхати в Україну на автомобілі з польською реєстрацією на термін 60 днів протягом одного року ставши на консульський облік.
Як видно з моєї статті, купити та поставити на облік автомобіль у Польщі – справа нескладна. Важливо зберігати спокій і не панікувати в незрозумілій ситуації. Співробітники офісу та інших закладів нададуть Вам всю інформацію по даній справі.

Я намагалася надати Вам якомога більше інформації, і якщо у Вас виникли запитання щодо цієї чи інших тем, будь ласка, зв’яжіться зі мною за телефоном: 690 800 077 або в мерії міста в Новогарді, Plac Wolności 1, кім. 205.
Запрошую Вас вже сьогодні до наступної статті.

Мар'яна Бережницькауповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських