Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie w ramach projektu ABC dla NGO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne doradztwo organizacje pozarządowe działające na terenie gmin liczących poniżej 30 000 mieszkańców. Doradca świadczy pomoc jak prawidłowo przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania publicznego.
Więcej informacji oraz niezbędne formularze na stronie www.abcdlango.pl, oraz pod numerem telefonu 91- 486-15-74.

Wydział RLiF
Magdalena Leśniak