Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard
   Minął drugi rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej osoby. Odpowiedzialność za rozwój gminy przejęli radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po dwóch latach składam przed Państwem sprawozdanie z naszej wspólnej pracy, którą traktujemy, jako służbę dla dobra gminy Nowogard i jej mieszkańców. Tym samym chciałbym Państwa zapewnić, że w dalszym ciągu bardzo poważnie traktujemy swoje zobowiązania wyborcze. Dlatego też przedstawiam w formie skróconej najważniejsze dokonania, które zostały zrealizowane w ostatnim roku. Wykonaliśmy je wspólnie z koalicją radnych SLD-PSL.
   Mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W bieżącym roku kończymy największą inwestycję w historii gminy Nowogard – rozbudowę szpitala. W połowie 2013 roku nasz szpital będzie jednym z najnowocześniejszych w województwie, nie grozi już mu likwidacja i uratowanych zostanie funkcjonujących tam ponad 200 miejsc pracy.
   Bardzo ważny jest rozwój gospodarczy i nowe stanowiska pracy. W tym roku uruchomiony będzie zakład w Słajsinie zajmujący się gospodarką odpadami. Planowane zatrudnienie to 100 osób. Czynimy też starania, aby w Nowogardzie wzorem sąsiedniego Goleniowa uruchomić strefę ekonomiczną i park przemysłowy. Poczyniliśmy wszystkie niezbędne ustalenia i skompletowaliśmy niezbędną dokumentację. Żywię nadzieję, że nasze zabiegi znajdą akceptację w rządzie i strefa ekonomiczna zostanie uruchomiona.
   Przed nami następne 2 lata tej kadencji samorządu. Jestem pewny, że w tym czasie najważniejsze problemy gminy i jej mieszkańców zostaną rozwiązane, a inwestycje wykonane. Jednocześnie deklaruję w dalszym ciągu ciężko pracować na rzecz naszego samorządu, tak, aby za 2 lata móc powiedzieć: deklaracje i program wyborczy wypełniłem. Moją funkcję traktuję, jako służbę Państwu i naszej gminie.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla